Privacy Policy

 

Duidelijk in Tekst, gevestigd aan Staatsspoor 12, 6846GB Arnhem, verwerkt persoonsgegevens van klanten, prospects, relaties en websitebezoekers. Wij behandelen alle verkregen gegevens vertrouwelijk en in overeenkomst met de eisen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR)).

In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Heb je vragen over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken? Via onderstaande contactgegevens kun je contact met ons opnemen.
Duidelijk in Tekst behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. We raden je aan om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

CONTACTGEGEVENS
Handelsnaam: Duidelijk in Tekst
Eigenaar: Dominique van de Wijgaart- van den Boogaard
Adres: Staatsspoor 12, 6846GB Arnhem
Telefoonnummer: 06-22315131
E-mailadres: dominique@duidelijkintekst.nl
KvK nummer: 09192995

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Duidelijk in Tekst verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het gebruik van onze website of door het invullen van het contactformulier op onze website.
Hieronder vind je een compleet overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Functietitel
• Bedrijfsgegevens
• Betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en BTW-nummer
• Internetbrowser en apparaattype
• Cookie ID
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie.
• Inloggegevens van verschillende accounts die je actief aan ons verstrekt ten behoeve van onze dienstverlening, zoals inloggegevens van social media accounts en andere internetaccounts.
• Anonieme gegevens over jouw surfgedrag op onze website.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Duidelijk in Tekst verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het uitvoeren van onze dienstverlening op basis van een overeenkomst
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
• Acquisitie van nieuwe klanten
• Marketingdoeleinden, zoals het inzetten van remarketingadvertenties
• Het verbeteren van onze eigen website (analyse van surfgedrag van websitebezoekers)

BEWAARTERMIJN
Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als dat jij klant bij ons bent of zolang als dat de wet voorschrijft. Ben je geen klant? Dan bewaren wij jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Duidelijk in Tekst en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dominique@duidelijkintekst.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Duidelijk in Tekst wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Duidelijk in Tekst verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door jou passief of actief verstrekte gegevens.

COOKIES
Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Duidelijk in Tekst gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google Analytics is te vinden op: http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html
Via de Duidelijk in Tekst website wordt een cookie geplaatst voor een tracking dienst die gebruikt wordt om het bezoekersgedrag in kaart te brengen waaronder welke je pagina je hebt bezocht en bekeken. Daarmee proberen wij de gebruikersvriendelijkheid van onze site en producten te verbeteren.
Via onze website wordt de standaard WordPress cookie geplaatst voor een goede werking van de website. Meer informatie over de cookie is te vinden op: https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Duidelijk in Tekst neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Duidelijk in Tekst maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dominique@duidelijkintekst.nl of 06-22315131. 

PDF downloaden