NLP Voorveronderstelling: De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt

Als ondernemer is het belangrijk om eens stil te staan bij de manier waarop je communiceert. Vandaar dat ik de NLP voorveronderstelling over de betekenis van je communicatie eens nader wil bekijken.

Effectieve communicatie

Zowel schriftelijke- als mondelinge communicatie is pas effectief als de de boodschap overkomt. Als je communicatie weerstand oproept bij de ander, is er weinig kans op goed resultaat. Door je hier bewust van te zijn, kun je flexibeler en doelgerichter communiceren.
Als iemand niet begrijpt wat je zegt, dan kun je hetzelfde nog een aantal keer zeggen en steeds harder gaan praten. Het resultaat blijft echter hetzelfde, want hij hoort je wel. Om een andere reactie te krijgen, zal je de boodschap dus op een andere manier moeten verwoorden.

Schrijftaal

In schrijftaal komt miscommunicatie vrij vaak voor, omdat het lastig is om helder te verwoorden wat je wilt zeggen: je schrijft je zinnen met de beste bedoeling op, maar de lezer interpreteert het anders. Of de zinsbouw klopt niet, waardoor er iets anders staat dan je eigenlijk wil. Aangezien je de reactie van de lezer niet ziet, moet je de tekst goed nalezen. Houdt de lezer daarbij in gedachten: het type persoon en het denkniveau.

“Laatst zei iemand tijdens een interview voor haar WebsiteTeksten: “Ze zitten niet meer op één lijn, ze sporen niet meer.” Waarop ik zei: “Dat ga ik iets anders opschrijven, want het is geen reclame als je zegt dat cliënten niet sporen.”

Zichtbaarheid

Ga uit van de lezer

Vraag je af wat de lezer belangrijk of interessant vindt, zodat hij geïnteresseerd raakt. Ga altijd uit van de lezer: hoe moet je de boodschap brengen, zodat het zo goed mogelijk aankomt? Uit de reactie kun je opmaken of je manier van communiceren effectief is, of dat je nog iets aan moet passen.

Taalgebruik

Je taalgebruik is de basis van je communicatie. Lange zinnen met moeilijke woorden zijn lastig om te lezen, terwijl Jip en Janneke taal de lezer het gevoel geeft dat je hem zeer laag inschat. Als je in het eerste gedeelte van je Website de nadruk op de goede punten van je onderneming legt en schrijft hoe geweldig je bent, dan zullen veel lezers afhaken. Daarnaast zal de lezer het je niet in dank afnemen als hem van alles verweten wordt. Bijvoorbeeld als je zegt dat vrachtwagenchauffeurs altijd ongezond eten.

Hoe jij communiceert, bepaalt de reactie bij de ander. Pas je communicatie aan en krijg de reactie die je wenst. Door de lezer centraal te stellen, zal je z´n aandacht langer vast houden.

Wil jij teksten met een optimaal taalgebruik? Neem dan nu contact met mij op. 

.