Mooie nietszeggende zinnen

Op websites en in officiële brieven komen we vaak zinnen tegen die er heel intelligent uit zien, maar bij nadere bestudering ons eigenlijk niets zeggen

Het roept meer vragen op, dan dat we er wijzer van worden. In onderstaande teksten maak ik veelvuldig gebruik van lange en mooie nietszeggende zinnen. Het lezen van mijn andere blogs, zal hierna een grote verademing zijn. (Net als het schrijven ervan).

Ambtenaren en politici verschuilen zich steevast achter vaagheden

Door het hanteren van vaagheden, zijn ambtenaren en politici zelf niet verantwoordelijk en zijn ze bij machte om makkelijker aanvragen af te wijzen. Ze doen geen concrete beloftes en bekleden hun uitspraken veelvuldig met: `Misschien, zou kunnen, we, men, wellicht, het is mogelijk dat´ enzovoorts. Het is een doeltreffende manier om mensen aan een lijntje te houden en uitstel te krijgen, waardoor diegene meer kans heeft dat ´ie de vraag door kan schuiven naar een collega, waarna het proces opnieuw kan beginnen….. Zelf gebruik ik deze taal af en toe bij mijn kinderen: `Straks misschien…..´ Inmiddels weten ze dan dat de kans heel klein is, maar het werkt nog steeds.

Een tweede groep die graag communiceert met prachtige volzinnen, zijn Hoogopgeleiden

Deze tekst vond ik op een site van een architectenbureau:

“ De architectuur van Architectenbureau X overstijgt het afbakenen van de ruimte, waarbij het abstract technisch niveau een uitermate functioneel antwoord vormt op het in nauw overleg met de opdrachtgever en gebruiker opgestelde programma van eisen, waarbij deze ruimten een duidelijke identiteit aannemen. De binnen het bureau aanwezige uitgebreide kennis van bouwtechniek, bouwfysica, installatietechniek, constructie, bouwproducten, bouwmaterialen en kostenbeheersing, wordt ingezet om te komen tot een bouwtechnisch optimaal resultaat met een zo behaaglijk mogelijk binnenklimaat, waarbij naast de praktische aspecten de esthetiek een grote rol speelt. Betekenisvolle plekken waarmee de mens zich kan associëren, waarop hij kan terugvallen en waaraan hij zijn omgeving kan relateren.”

Het klinkt allemaal prachtig: Er wordt ingespeeld op het gevoel, de woonbeleving. Maar praktisch zegt het mij niet veel. Je moet de tekst aandachtig lezen/ je erdoor worstelen, om eruit te halen waar ze goed in zijn en wat ze relevant vinden. Er zijn veel zaken die nadere uitleg vragen. Menig lezer zal na de eerste zin al afhaken.

Nietszeggende zinnen als tactiek

Gebruik van mooie nietszeggende zinnen is een tactiek die prospects frequent toepassen ter vermijding van committent. Alleen door veel vagen te stellen, heb je kans dat je het verwachte krijgt op de afgesproken tijd. In teksten betekent het dat je doorgaans een zin meerdere keren moet lezen, wil je helder krijgen wat er staat, waarna je kan gaan bedenken wat er waarschijnlijk bedoeld wordt….

De schrijvers van teksten vol mooie nietszeggende woorden hebben uiteenlopende redenen:

websiteteksten

  • Om te imponeren: Men wil slim over komen. Als hij echter de mooie woorden niet goed gebruikt, valt hij keihard door de mand……………
  • Om zich in te dekken: De vaagheid verhult dat ze geen toezeggingen doen.
  • Uit onzekerheid: Mooie taal verbloemt dat ze er misschien niet zo veel vanaf weten:

“Mijn pseudo-intellectuele voorkomen kwam niet door goeddoordachte argumentaties of treffende bewoordingen, maar door sluiers op te werpen van lastige zinsconstructies om te verhullen dat ik het zelf ook allemaal niet wist.”

  • Vanuit perfectie: Men wil alles er prachtig uit laten zien. Ze doorspekken hun spreektaal altijd met interessant klinkende woorden.
  • Uit gewoonte, omdat het tijdens de studie gebruikelijke taal was.

Mooie nietszeggende zinnen verzwakken je boodschap

Hè, wat bedoelen ze nou? Lezen met een woordenboek ernaast. Als je de juiste betekenis van één of meerdere woorden in een tekst niet weet of anders interpreteert, haak je snel af. Meestal weet je in grote lijnen wel waar het woord mee te maken heeft, maar de precieze significatie weet je niet. Daardoor is het niet concreet wat precies geaspireerd wordt, ervan uitgaande dat de schrijver de juiste exegese in gedachten had tijdens het schrijven.

Ik heb dit keer het woordenboek gebruikt om veelgebruikte woorden om te zetten in `mooie´ woorden. Een optimale tekst is Duidelijk en prettig te lezen, waardoor de aandacht van de lezer langer vastgehouden wordt.

JA, ik wil meer weten over Duidelijke en prettig te lezen teksten.

.