Hoe leuker het E-Learning programma, hoe beter de resultaten

Fun is de essentiële factor die ervoor zorgt dat lesstof daadwerkelijk geleerd wordt. Daarom is het belangrijk dat de funfactor verwerkt wordt in de vraagstelling van het E-Learning programma. In plaats van de standaard open vragen en multiple choice, zijn er nog veel meer manieren om vragen te stellen. Hierdoor wordt het beantwoorden van vragen leuk, waardoor het doornemen van de lesstof minder erg wordt. De leerling wordt beloond voor het leren.

Monitoren en kennis

Voor ondernemers is het belangrijk om te monitoren of hun werknemers voldoende productkennis beheersen. Zowel op individueel niveau, als per filiaal of regio. Op die manier kan er waar nodig bijgestuurd worden. Het toepassen van E-Learning is daarnaast een effectieve manier om eenheid te creëren in alle filialen. Door een E-Learning programma op te stellen waar alle normen, waarden, gedragsregels en/of benodigde kennis in verwerkt wordt, zorg je ervoor dat je één lijn in je bedrijf krijgt. Eén uitstraling, één manier van communiceren, één manier van handelen.

E-Learning wordt zowel door bedrijven als in de sport toegepast

Bedrijven passen E-Learning met name toe voor productkennis, bedrijfskennis en handleidingen van (nieuwe) apparaten.In de sport wordt deze leermethode met name gebruikt voor het leren van spelregels. In de sport is het essentieel dat alle spelers en scheidsrechters de spelregels kennen en op de hoogte zijn van eventuele aanpassingen. Je zou hierbij verschillende E-Learning programma’s kunnen maken, passend bij diverse leeftijdscategorieën. Op die manier zorg je ervoor dat zelfs hele jonge spelers de belangrijkste regels al leren.

e-learning

Gebruiksgemak

Een doeltreffend E-Leaning programma is gebruiksvriendelijk. Het moet mogelijk zijn om de lesstof op diverse manieren in te voeren: via PDF en filmpjes. Het is belangrijk dat wijzigingen eenvoudig aan te brengen zijn en de vragen te kunnen maken via een drag en dropmenu. Dit werkt snel en is overzichtelijk.

Minimale score

Uiteraard is het mogelijk om bij het beantwoorden van de vragen ‘gewoon iets in te vullen.’ Bij een goed E-Learning programma moet er echter een minimale score behaald worden om verder te kunnen met het lesprogramma. Onjuist beantwoorde vragen komen in een latere toets weer terug, zodat bekeken wordt of de kennis inmiddels wel aanwezig is betreffende dat onderwerp. De eindtoets kan alleen gemaakt worden als er een minimaal aantal punten behaald is.

Wil je meer weten over het E-Learning programma dat aan al deze voorwaarden voldoet? Neem dan contact met mij op, ik vertel je er graag meer over.

.