Verschil in communicatie tussen B2B en B2C

Vaak is er een groot verschil tussen communicatie tussen B2B en B2C. B2B- of B2C communicatie, is afhankelijk van het doel van je website. Wat is je target audience?

De tekst moet geschreven worden op het communicatie niveau van de lezer. Op die manier voelt hij zich aangesproken en heb je meer kans dat hij doorleest. Een verzekeringsdeskundige praat met collega´s in vaktermen. In de uitleg naar klanten zal hij echter de vakgerichte terminologie achterwege moeten laten. De meeste klanten zullen de uitleg anders niet begrijpen. Op de website werkt het precies hetzelfde.

B2B WebsiteTeksten:

Bedenk bij B2B ( Business tot Business) altijd goed voor wie je schrijft. Als je voor collega´s in je branche schrijft, zul je waarschijnlijk veel vaktermen gebruiken. Dat maakt het lezen ook prettiger voor deze doelgroep. Let erop dat deze termen algemeen gebruikt worden. Grote bedrijven werken intern met veel eigen termen en afkortingen. Ze worden dan zó algemeen gebruikt, dat je er al snel vanuit gaat dat het algemene termen zijn. Als je je site richt op bedrijven in het algemeen, moet je je vaktermen beperken of nader uitleggen.

B2C teksten schrijven

B2C (Business to Consumer) teksten zijn moeilijker te schrijven: Laaggeschoolden moeten het begrijpen en het moet tegelijkertijd prettig te lezen zijn voor hooggeschoolden. Als je live met iemand praat, krijg je direct feedback in de vorm van vragen of gezichtsuitdrukking. Je past hierop je spreekniveau aan. In schrijftaal heb je dat niet. Het is éénrichtingverkeer. Lees daarom je teksten goed na en laat anderen kritisch naar je teksten kijken.

Schrijven voor beide doelgroepen

Als je voor B2B en B2C publiek schrijft op je website, is het doorgaans zinvol om een duidelijke scheiding te maken. Geef aan voor welke groep een tekst is. Dit kun je doen door middel van kleurgebruik, afbeeldingen of door tekst. Maak in je menu al onderscheid. Een andere mogelijkheid is: Je website opsplitsen in twee gerichte sites.

Denk altijd vanuit de lezer:

Wat is belangrijk voor hem/haar? Welke vragen krijg ik vaak als ik met mensen uit deze doelgroep praat? Hoe zou ik het zeggen in een gesprek? Blijf kritisch. Door je te verplaatsen in de lezer, merk je onduidelijkheden in je tekst sneller op. Vooral mooie omschrijvingen hebben vaak weinig inhoud. Ze zijn vaak vaag en onvolledig en roepen veel vragen op. In spreektaal werken ze echter wel. Daar heb je de ruimte om je nader te verklaren. Vandaar dat je ze vaak terug ziet in teksten. Het verschil zit hem in de feedback: Doordat je de lezer niet ziet, kun je tekst niet aanpassen naar aanleiding van zijn gezichtsuitdrukking of vragen. De lezer zal dus snel afhaken.

Klik met de lezer

Als het klikt met de lezer, voelt hij zich aangesproken en zal hij verder lezen. Als je op gelijk niveau communiceert, zal je website meer effect hebben.

Ik wil meer lezen over effectief communiceren.

Jip en Janneke taal

Maak je teksten niet te simpel. Als de lezer het gevoel heeft dat hij kinderachtig benaderd wordt, ben je hem kwijt. Iedereen wil voor `vol´ aangezien worden en slim lijken. Mensen met een lager opleidingsniveau, zijn goed in het oppikken van de grote lijnen in een tekst. Deze grote lijnen worden ook gebruikt door hogeropgeleiden: Zij zijn gewend om een tekst eerst globaal te scannen voordat ze besluiten of ze verder lezen of doorklikken.

Wil jij effectieve WebsiteTeksten? Vraag naar de toepasmogelijkheden voor jouw onderneming.

.