Betekenis van Duidelijk

In de encyclopedie wordt Duidelijk als volgt uitgelegd: Goed te zien of te horen. Helder. Verstaanbaar. Gemakkelijk te begrijpen. In het oog lopend. Niet mis te verstaan en goed te herkennen.

Het lijkt mij HELDER waarom zakelijke teksten hieraan moeten voldoen.

Zijn jouw zakelijke teksten gemakkelijk te begrijpen?

Het is belangrijk dat je doelgroep direct ziet waar je tekst over gaat. Als ze er belang bij hebben, is de kans groter dat ze doorlezen. Korte zinnen lezen prettiger dan lange zinnen. Dat houdt het geheel overzichtelijker. Daarbij sluipen er in lange zinnen nogal eens fouten in doordat het niet meer duidelijk is waar een bepaalde actie betrekking op heeft. Hierdoor ontstaan er vreemde situaties doordat er bijvoorbeeld een boom ergens tegenaan rijdt. Splits lange zinnen waar mogelijk op. Blijf bij je onderwerp en schrijf je tekst zo beknopt mogelijk. Bij langere teksten is het nodig om alinea’s te gebruiken. Dit houdt de tekst overzichtelijk. Tot slot wordt je tekst onduidelijk als er moeilijke woorden in gebruikt worden. Moeilijke/ niet vaak gebruikte woorden worden niet door iedereen hetzelfde uitgelegd en begrepen. Hierdoor kun je de plank volledig misslaan met je tekst. En dat kan nooit de bedoeling zijn!
Laat Duidelijk in Tekst je zakelijke teksten helder maken.

Duidelijk is een woord dat heel vaak gebruikt wordt

Let maar eens op hoe vaak je het woord Duidelijk zelf gebruikt! Zowel in privé-, als tijdens zakelijke gesprekken. Omdat het zo’n doeltreffend woord is, wordt het regelmatig gebruikt in reclameteksten. Het is een heel algemeen woord dat zelfs jonge kinderen snel begrijpen. Het is prettig als een boodschap Duidelijk is. Het voorkomt misverstanden en miscommunicatie. Dat is in élke situatie waardevol.

duidelijk

Niet mis te verstaan zijn, heeft veel voordelen:

• Men begrijpt in één keer wat je bedoelt
• Het is maar voor één rede vatbaar
• Het scheelt uitleg
• Een duidelijke tekst is doorgaans compact
• Het is voor iedereen begrijpbaar
• Het voorkomt misvattingen.

Er bestaan mooie synoniemen voor Duidelijk:

Concreet, verstaanbaar, regelrecht, direct, begrijpelijk, helder, aanschouwelijk en mijn favoriet: Recht door zee.

Het is toch het mooiste als onze geschreven of gesproken tekst recht door zee is?

Helder, extra’s en franjes worden weggelaten. Ze vertroebelen enkel de boodschap. Dat men gewoon zegt wat er gezegd moet worden. Concrete teksten worden veel beter gelezen dan teksten zonder helder doel. Tegenwoordig moet alles rap. Men is snel afgeleid. Zaak dus om de lezer te boeien en te blijven boeien.

Zorg dat je zakelijke teksten HELDER zijn.

Welke teksten wil je door Duidelijk in Tekst laten verhelderen?

.